REGULAMIN TURNIEJU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Przystąpienie do Zagłębie e-Sportu League of Legends free jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

1.2 Poniższy Regulamin Turnieju dotyczy rozgrywek w grze League of Legends.

1.3 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie na każdym etapie Turnieju.

1.4 Udział w Turnieju jest otwarty dla graczy powyżej 13 roku życia.

1.5 Liczba osób biorących udział w turnieju jest ograniczona do 64.

2. REJESTRACJA GRACZY

2.1 Rejestracja graczy odbywa się poprzez wysłanie zgłoszenia do Organizatorów, poprzez stronę internetową (http://e-zaglebie.pl/).

2.2 Nicki graczy nie mogą być obraźliwe, niestosowne, ani nacechowane negatywnie (osoby nie stosujące się do tego punktu będą banowane).

2.3 O ważności rejestracji gracza decydują Organizatorzy poprzez zaakceptowanie zgłoszenia.

3. ZASADY FAIR PLAY

3.1 Gracze są zobowiązani do traktowania swoich przeciwników z szacunkiem i poszanowaniem ludzkiej godności. Konsekwencje złego zachowania mogą zostać wyciągnięte przez Administratora.

3.2 Niesportowe zachowanie w postaci wulgaryzmów czy prowokowania, zachowanie niezgodne z ogólnie rozumianymi normami społecznymi skierowane przeciwko innym uczestnikom wydarzenia, negatywne wypowiedzi dotyczące organizatora oraz współorganizatorów będą skutkowały zbanowaniem przez Administratora.

3.3 Zakazane są wszelkie czynności mogące naruszyć prawa autorskie oraz majątkowe wydawcy gry.

3.4 W przypadku uzasadnionego podejrzenia o oszukiwanie podczas gry, gracz zostaje odsunięta od turnieju.

3.5 W turnieju zabrania się:

        ·    grania na nielegalnych lub cudzych kontach, 

        ·       używania wszelkich programów zapewniających jakąkolwiek przewagę podczas gry, 

        ·       stosowania jakichkolwiek programów czy modyfikacji zmieniających oryginalną wersję gry, 

        ·       celowego poddawania meczu przeciwnikowi, 

        ·       udostępniania konta osobom trzecim, w celu zastąpienia zarejestrowanego zawodnika w trakcie rozgrywki. 

4. STRUKTURA TURNIEJU

4.1 Obowiązuje system rozgrywek 1vs1.

4.2 Wszyskie fazy turnieju oprócz finałów będą rozgrywane w formacie BO1.

4.4 Wszystkie mecze rozgrywane są w ciągu jednego dnia (24.06.2019).

4.5 Gracz, który spóźni się więcej niż 15 minut na ustalony termin meczu odpada z turnieju i przeciwnik przechodzi dalej. Chyba, że przeciwnik wyrazi chęć rozegrania meczu. Niezależnie jednak od tego, spóźnienie o więcej niż 30 minut oznacza walkower.

4.6 TURNIEJ ROZGRYWANY JEST NA MAPIE: SUMMONER’S RIFT

4.7 Gracze rozstawiani są w drabince zgodnie z systemem losującym zastosowanym przez Organizatorów.

4.8 Drabinka z meczami zostanie wygenerowana 30 minut przed rozpoczęciem turnieju.

4.9 Terminy meczów nie mogą być zmieniane, w wyjątkowych sytuacjach prosimy o kontakt z Administracją

5 W razie jakichkolwiek problemów w związku z rozegraniem meczu prosimy o kontakt na stronie internetowej (http://e-zaglebie.pl/).

5.1 Na początku meczu prosi się obie strony o sprawdzenie konfiguracji serwera, rozpoczęcie meczu jest równoznaczne z akceptacją tych ustawień.

5.2 Każdy gracz zobowiązany jest do zrobienia screenshoot’a wyników gry.

5.3 Mecze odbędą się w godzinach ustalonych przez Organizatora.

5.4 Przegrana osoba odpada z turnieju.

6. Nagrody

6.1 Nagrodzone dostają trzy pierwsze miejsca.

6.2 Organizator zobowiązuje się dostarczyć nagrody zwycięzcom do 30 dni roboczych, od daty zakończenia Turnieju.

6.3 Nagrody zostają wydane w sposób następujący:

          ·       Po zakończonym turnieju Organizator kontaktuję się ze Zwycięzcą.

          ·       Nagroda zostanie przesłana drogą mailową.

7. Organizatorzy

7.1 Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie Zagłębie e-Sportu.

8. Zapisy

8.1 Swoje zgłoszenia można wysyłać do 22.06.2019, do godziny 24:00, za pomocą naszej strony internetowe. (http://e-zaglebie.pl/).

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Podczas trwania turnieju obowiązują wszystkie zasady zawarte w Regulaminie turnieju.

9.2 Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu turnieju.

9.3 W przypadku sporów pomiędzy graczami stroną rozstrzygającą jest Organizator Turnieju.

9.4 Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygają: organizator oraz administrator, którzy mogą, lecz nie muszą uwzględnić opinii kapitanów zespołów.

9.5 W kwestiach spornych, kontakt z Organizatorem dopuszczalny jest wyłącznie przez mail podany podczas rejestracji. Organizator zastrzega sobie prawo nie odpowiadać na pozostałe wiadomości.