REGULAMIN TURNIEJU LEAGUE OF LEGENDS

 • DEFINICJE
 1. “Turniej”: Turniej pod tytułem “ Ichizoku Kitsune Cup” prowadzony jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 2. “Organizator/Administrator”: marka Ichizoku Kitsune Cup należąca do stowarzyszenia Ichizoku; oraz Pro Latine Esports, marka należąca do stowarzyszenia Pro Latine.
 3. “Uczestnik”: zwany dalej graczem, zawodnikiem –  osoba fizyczna pełnoletnia lub mająca ukończone minimum 13 lat i posiadającą pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w turnieju. 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Przystąpienie do Ichizoku Kitsune Cup jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

1.2 Poniższy Regulamin Turnieju dotyczy rozgrywek w turnieju Ichizoku Kitsune Cup w grze League of Legends.

1.3 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie na każdym etapie Turnieju.

1.4 Udział w Turnieju jest otwarty dla uczestników powyżej 13 roku życia. Osoby niepełnoletnie poniżej 18 roku życia muszą dostarczyć zgodę od opiekuna na udział w turnieju poprzez mail : kontakt.ichizoku@gmail.com

1.5 Liczba uczestników biorących udział w turnieju jest ograniczona do 40 zawodników czyli 8 drużyn. Liczba zawodników podana jest bez osób dodatkowych w drużynie. Uwaga! Nie dotyczy rundy eliminacyjnej.

1.6 Poprzez zawodnika dodatkowego rozumuje się zawodnika rezerwowego lub trenera. Liczba osób dodatkowych biorących udział w turnieju nie może być większa niż

 1. 2 zawodników rezerwowych na drużynę
 2. jednego trenera na drużynę

1.7 Drużyny zarejestrowane na Turniej wyrażają zgodę na relacjonowanie gier.

1.8 Udział w Turnieju jest JEDNOZNACZNY ze zgodą na Wykorzystywanie wizerunku Uczestników (nicków, itp.) 

1.9 Organizator oraz zaplecze techniczne ma prawo do oglądania/streamowania meczu bez zgody obu stron. 

1.10 Jeśli mecz będzie streamowany przez organizatora, gracze mają zakaz streamować grę, chyba że otrzymają zgodę organizatora. 

1.11 Przystąpienie do turnieju Ichizoku Kitsune Cup jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Ichizoku Kitsune Cup dla potrzeb niezbędnych do realizacji turnieju zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. REJESTRACJA GRACZY

2.1 Rejestracja graczy odbywa się poprzez wysłanie zgłoszenia do Organizatorów, poprzez stronę internetową https://www.toornament.com

2.2 Gracze są zobowiązani poświadczać obecność w turnieju poprzez check-in . 

2.2 Gracze zarejestrowani na Turniej Ichizoku Kitsune Cup nie mogą posiadać nicków naruszających Regulamin gry League Of Legends: (http://eune.leagueoflegends.com/en/legal/termsofuse) oraz nicki graczy nie mogą być obraźliwe, niestosowne, ani nacechowane negatywnie. Oceny dokonuje Organizator na podstawie danych podanych przy rejestracji. Osoby nie stosujące się do tego punktu będą banowane.

2.3 O ważności rejestracji gracza decydują Organizatorzy poprzez zaakceptowanie zgłoszenia.

2.4 O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

2.5 Podczas rejestracji Drużyna musi wyznaczyć swojego kapitana wśród członków drużyny. 

2.6 Podczas rejestracji Drużyna może zgłosić swojego trenera, jeżeli takowego posiada.  

2.6  Drużyna musi składać się z pięciu osób w składzie podstawowym. Dodatkowo drużyna może posiadać w składzie jednego lub dwóch zawodników rezerwowych oraz trenera ( jeżeli taki występuje) . 

2.7 Podczas zgłoszenia drużyny biorącej udział w Ichizoku Kitsune Cup gracze muszą podać kolejne informacje: 

 1. a) nazwę Drużyny; 
 2. b) kontakt telefoniczny oraz e-mail do Kapitana Drużyny lub/oraz trenera

2.8 Przedstawiciel drużyny zobowiązany jest dołączyć na serwer discord podany podczas rejestracji, w celach kontaktu z administratorami.

2.9 Dalsze informacje o zarejestrowanej Drużynie zostaną przekazane przez Organizatora do Kapitana oraz/lub Trenera

 

 1. ZASADY PODCZAS GRY i tkz ,,FAIR PLAY’’

3.1 Wszelkie zachowania niemoralne, agresywne oraz brak szacunku dla przeciwnika i wyśmiewanie się z graczy lub drużyn podczas trwania turnieju będzie skutkowało natychmiastowym banem danego zawodnika lub drużyny przez Organizatora turnieju. Bezwzględnie zabrania się obrażania uczestników. 

 

3.2 Poprzez zbanowanie zawodnika rozumuje się wykluczenie tej osoby z przebiegu rozgrywek, co w konsekwencji może prowadzić do osłabienia i/lub dyskwalifikacji drużyny

3.3 Wszelkie spory rozstrzygać będzie Organizator turnieju Ichizoku Kitsune Cup. 

Wszelkie objawy agresji oraz braku kultury w stosunku do organizatora będą surowo karane w postaci wykluczenia z turnieju. 

3.4 Zakazane są wszelkie czynności mogące naruszyć prawa autorskie oraz majątkowe wydawcy gry.

3.5 W przypadku uzasadnionego podejrzenia o oszukiwanie podczas gry, gracz zostaje odsunięta od turnieju.

3.6 W turnieju zabrania się:

 1. a)  grania na nielegalnych lub cudzych kontach, 
 1. b) używania wszelkich programów zapewniających jakąkolwiek przewagę podczas gry, 
 1. stosowania jakichkolwiek programów czy modyfikacji zmieniających oryginalną wersję gry, 
 1. celowego poddawania meczu przeciwnikowi, 

     

3.7 W trakcie gry w uzasadnionych przypadkach można użyć opcji pauzy w porozumieniu z Organizatorem

3.8 Nieuzasadnione użycie pauzy może spowodować nałożenie na Gracza/Drużynę ostrzeżenia, a w przypadku powtórzenia przewinienia doprowadzić do dyskwalifikacji Gracza/Drużyny. Decyzje te podejmuje Organizator

3.9 Cały turniej drużyny rozgrywają w niezmienionych składach podanych na początku turnieju przez kapitana zespołu. Zezwala się na zmianę składu w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych po kontakcie z organizatorem. Taka zmiana jest jednorazowa i nieodwołalna. 

3.10 ROZŁĄCZENIE / DISCONNECT /PAUZA 

 1. a) W przypadku wystąpienia tzw “disconnect” w ciągu pierwszych 2 minut gry bądź nie połączenia się zawodnika gracze zobowiązani są uruchomić pauzę i odczekać 10 minut. Jeżeli zawodnik nie pojawi się gra jest kontynuowana normalnie a gracz może dołączyć w dowolnym momencie. 
 2. b) Drużynom przysługują pauza na mecz która trwa 10 minut.
 3. c) W przypadku wykorzystania pauzy i wystąpienia “disconnect” gra jest kontynuowana normalnie. Zezwala się za zgodą organizatora zapauzować grę do czasu ponownego połączenia się zawodnika. 
 4. d) Po każdorazowym upływie 10 minut pauzy jedna jak i druga drużyna ma obowiązek jej zakończenia (unpause). 
 5. e) Każda z drużyn musi być gotowa na ewentualne zakończenie pauzy. Reguła ta nie dotyczy przypadku przedłużenia pauzy za porozumieniem stron, wtedy kapitanowie zobowiązani się do przestrzegania zasady FairPlay. 

3.11  W przypadku nie stawienia się drużyny w terminie rozgrywki o ustalonej godzinie lub spóźnieniu powyżej 15 minut druzyna przegrywa walkowerem. 

 1. STRUKTURA TURNIEJU

4.1 Mecze odbywają się w porozumieniu z Organizatorem (dotyczy m.in. zgody na rozpoczęcie konkretnego meczu) na mapie Summoners Rift (5 na 5) DRAFT TURNIEJOWY

4.2 Gracze rozstawieni są w drabince zgodnie z systemem losującym zastosowanym przez Organizatorów.

Terminarz rozgrywek Ichizoku Kitsune CUP 

 1. Zapisy
 1. zapisy będą trwać od 15.05(sobota) od godz. 23.00 do 22.05(sobota) do godz. 14.30
 1. Runda kwalifikacyjna tkz. eliminacje
 1. eliminacje startują 22.05 (sobota) od godz. 15.00

a kończą się 23.05(niedziela) do godz. 21.00

 1. eliminacje będą przeprowadzane w systemie/drabince podwójnej eliminacji(pojedynek) czyli ta drużyna która wygra przechodzi dalej  natomiast ta która przegra dopada
 2. mecz w fazie eliminacji będzie trwał 1 godzinę czyli: faza draftu + rozgrywka= 1 godzina
 3. faza eliminacji ma wyłonić 8 drużyn które przechodzą dalej 
 4. faza eliminacji będzie przeprowadzana na https://www.toornament.com
 1. w fazie grupowej walczyć będzie 8 drużyn które wygrały fazę eliminacji
 2. faza eliminacje będzie przeprowadzana w systemie/drabince grupy robin czyli tkz. robinie na https://organizer.toornament.com
 3. mecz będzie składał się z dwóch map.  Na każdą mapę drużyny będą miały 1 godzinę czyli: faza draftu+rozgrywka = 1 godzina co daje 2 godziny na mecz
 4. na każdy dzień rozgrywek w fazie grupowej będzie przypadać jedna runda czyli w przeciągu jednego dnia będą grać 4 drużyny 
 5. w soboty będzie grać grupa 1 a w niedziele grupa 2
 6. łącznie czas godzinowy meczów w drabince robin wynosi 24 godziny
 7. faza grupowa startuje 29.05( sobota ) a kończy się 13.06 ( niedziela)
 8. mecze w fazie grupowej będą zaczynać się od. godz. 16.00 a kończyć będą się o godz. 20.00
 9. Faza pucharowa + finał 
 1. w fazie pucharowej + finał będą walczyć drużyny które wygrały fazę grupową  
 2. faza pucharowa + finał będzie przeprowadzana w sytemie/drabince podwójnej eliminacji na https://organizer.toornament.com
 3. mecz będzie składał się z 3 map. Na każdą mapę drużyny mają 1 godzinę czyli: faza draftu + rozgrywka = 1 godzina co daje łącznie 3 godziny na mecz . Tak samo będzie wyglądać finał 
 4. faza pucharowa startuje od. 19.06(sobota) a kończy się 20.06 (niedziela)
 5. faza finałowa startuje 26.06( sobota) i kończy się tego samego dnia
 6. mecze w fazie pucharowej ( czyli bez finału) będą startować od godz. 15.00 a kończyć się będą o godz. 21.00 
 7. łącznie faza pucharowa + finał będzie trwać 18 godzin ( tylko mecze) 
 1. Nagrody

5.1 Nagrodzone zostają drużyny które zajmą 1,2 oraz 3 miejsce w fazie pucharowej .

5.2 Organizator zobowiązuje się dostarczyć nagrody zwycięzcom do 30 dni roboczych, od daty zakończenia Turnieju.

5.3 Nagrody zostaną wydane w sposób następujący:

 1. a) Po zakończonym turnieju Organizator kontaktuję się z drużynami które zajęły 1,2 i 3 miejsce i zostanie omówiony proces przekazania nagrody.

5.4 Dla drużyn na podium przewidywana jest nagroda pieniężna:

 1. Miejsce – 700zł
 2. Miejsce – 400zł
 3. Miejsce – 200zł
 1. Postanowienia dodatkowe

6.1 Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu turnieju.

6.2 W przypadku sporów pomiędzy graczami stroną rozstrzygającą jest Organizator Turnieju.

6.3 Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygają: organizator oraz administrator, którzy mogą, lecz nie muszą uwzględnić opinii kapitanów zespołów.

6.4 W kwestiach spornych, kontakt z Organizatorem dopuszczalny jest wyłącznie przez mail podany podczas rejestracji. Organizator zastrzega sobie prawo nie odpowiadać na pozostałe wiadomości.